Cargo Oil Việt Nam cung cấp các sản phẩm Dầu mỡ an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng tối đa cho từng yêu cầu của khách hàng, từng vị trí, bộ phận, các loại máy, dây chuyền khác nhau. Sản phẩm đầy đủ các chứng chỉ an toàn thực phẩm:

– Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm NSF H1 của USDA (Mỹ)

– Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm InS châu Âu.