Hệ thống chất lượng Cargo Oil

Cargo Oil rất coi trọng hiệu suất của sản phẩm và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Để đảm bảo hơn nữa cho điều này, Cargo-oil đã đạt chứng chỉ ISO 9001 kể từ tháng 1 năm 2003. Tất cả nhân viên đều tham gia vào công việc có chất lượng. Điều này đảm bảo rằng các dịch vụ và sản phẩm của công ty có thể được cải tiến liên tục. Kể từ năm 2008, Cargo-oil cũng đã thông qua chứng nhận ISO 21469, quy định các yêu cầu vệ sinh trong công thức, sản xuất, sử dụng và xử lý dầu nhờn.